*Για να ακούσετε/κατεβάσετε τον κάθε δίσκο, πατήστε πάνω στο εξώφυλλο.

Dexon - Δέκα έτη φωτός (2018)

Dexon & Νηνέμια -  Ταξίδι Φαντασίας (2018)

Dexon -  Κάτι για τον δρόμο (2017)

Dexon - SF6 (2016)

Dexon - dexlife beattape
vol​.​3 (2015)

Dexon - Εις θάνατον
(Instrumentals) (2015)

Dexon - Εις θάνατον (2015)

Dj exAlone - Salute Hip Hop vol.1 (2014)

Dexon - dexlife beattape
vol​.​2 (2014)

Dexon - Yellow and Purple Lady Slippers (2014)

Ebargo Crew - Εξόριστοι από την πραγματικότητα
(The Instrumentals) (2014)

Μηδεν Αρνητικό (Dexon & Α.Εχθρός) - En Flames (2013)

Dr. Dexon & Mr. Lektor - The Beattape (2013)

Dexon - The Demise of Humanity (2012)

Ebargo Crew (Dexon & Jasma) - Εξόριστοι από την πραγματικότητα (2012)

Dexon - Project at Invisible Tower (2012)

Dj exAlone - dexlife beattape vol​.​1 (2010)

Dexon - Γύρνα Σελίδα (2009)

Dexon - Έκ του προχείρου EP (2009)

Also on Blockade Records:

Friends: